Upp!

Kategorier

Nötkött

Varför ekologiskt och KRAV-märkt nötkött?

– Djuren får extra mycket tid att beta ute.

– Och mycket eko-foder från den egna gården = närodlat!

– På gårdarna används varken naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel.

– I genomsnitt är det 50% fler arter av växter och pollinerare på eko-gårdar.

– Det ekologiska lantbruket strävar efter att skapa ett hållbart kretslopp mellan djur och växter.

– Att produktionen lever upp till ekoreglerna kontrolleras av en oberoende expert.

Visste du att… 

Ekologiska nötdjur får minst 60% av fodret från den egna gården. Och på KRAV-gårdar kommer 75% av fodret från den egna gården.* Närodlat!

*Den som inte har möjlighet att producera 60% av fodret själv får använda foder som odlats i samarbete med andra ekogårdar i samma region.

7 stora ekovinster

När du väljer ekologiskt:

– bidrar du till biologisk mångfald

– gör du livet lättare för pollinerare

– skyddar du vårt grundvatten

– bidrar du till bördiga jordar

– bidrar du till extra god djurvälfärd

– får du mat utan konstgjorda tillsatser

– får du mat som lever upp till höga krav

Ladda ner material

Vill du dela med dig av informationen? Kolla in allt material på nedladdningssidan.