Upp!

Kategorier

Får & lamm

Varför ekologiskt och KRAV-märkt lamm?

– Lammen får mjölk under de första sex veckorna.

– De äter mest ekologiskt foder, som till stor del odlas på den egna gården.

– Och får mängder av klöver och gräs = bra för små lamm-magar!

– På gårdarna används varken naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel.

– I genomsnitt är det 50% fler arter av växter och pollinerare på eko-gårdar.

– Det ekologiska lantbruket strävar efter att skapa ett hållbart kretslopp mellan djur och växter.

– Att produktionen lever upp till ekoreglerna kontrolleras av en oberoende expert.

Visste du att…

60% av lammens foder kommer från den egna gården. Närodlat!

7 stora ekovinster

När du väljer ekologiskt:

– bidrar du till biologisk mångfald

– gör du livet lättare för pollinerare

– skyddar du vårt grundvatten

– bidrar du till bördiga jordar

– bidrar du till extra god djurvälfärd

– får du mat utan konstgjorda tillsatser

– får du mat som lever upp till höga krav

Ladda ner material

Vill du dela med dig av informationen? Kolla in allt material på nedladdningssidan.