Upp!

Kategorier

Får & lamm

Varför ekologiskt och KRAV-märkt lamm?

 • Lammen får mjölk under de första sex veckorna.
 • De äter mest ekologiskt foder, som till stor del odlas på den egna gården.
 • Och får mängder av klöver och gräs = bra för små lamm-magar!
 • På gårdarna används varken naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel.
 • I genomsnitt är det 50% fler arter av växter och pollinerare på eko-gårdar.
 • Det ekologiska lantbruket strävar efter att skapa ett hållbart kretslopp mellan djur och växter.
 • Att produktionen lever upp till ekoreglerna kontrolleras av en oberoende expert.

Visste du att…

60% av lammens foder kommer från den egna gården. Närodlat!

7 stora ekovinster

När du väljer ekologiskt:

 • bidrar du till biologisk mångfald
 • gör du livet lättare för pollinerare
 • skyddar du vårt grundvatten
 • bidrar du till bördiga jordar
 • bidrar du till extra god djurvälfärd
 • får du mat utan konstgjorda tillsatser
 • får du mat som lever upp till höga krav

Ladda ner material

Vill du dela med dig av informationen? Kolla in allt material på nedladdningssidan.