Upp!

Kategorier

Mejeri

Varför ekologisk och KRAV-märkt mjölk?

 • Korna får extra mycket tid för att beta, få frisk luft och motion.
 • Och när de betar håller de landskapet öppet och skapar en trivsam miljö för humlor och bin.
 • Korna får mycket eko-foder, med gräs och klöver som är bra för deras magar. Minst 60% kommer från den egna gården = närodlat!
 • Kalvarna får dricka mjölk i minst tre månader.
 • På gårdarna används varken naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel.
 • I genomsnitt är det 50% fler arter av växter och pollinerare på eko-gårdar.
 • Det ekologiska lantbruket strävar efter att skapa ett hållbart kretslopp mellan djur och växter.
 • Att produktionen lever upp till ekoreglerna kontrolleras av en oberoende expert.

Visste du att…

Kor på KRAV-märkta mjölkgårdar får vara ute mer än tolv timmar per dygn på sommaren.

7 stora ekovinster

När du väljer ekologiskt:

 • bidrar du till biologisk mångfald
 • gör du livet lättare för pollinerare
 • skyddar du vårt grundvatten
 • bidrar du till bördiga jordar
 • bidrar du till extra god djurvälfärd
 • får du mat utan konstgjorda tillsatser
 • får du mat som lever upp till höga krav

Ladda ner material

Vill du dela med dig av informationen? Kolla in allt material på nedladdningssidan.