Upp!

7 stora vinster med EKO

När du väljer ekologiskt och KRAV-märkt får du sju stora ekovinster på köpet: Biologisk mångfald. Friskt vatten. Bördiga jordar. Inga naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel. Extra god djuromsorg. Mat utan konstgjorda tillsatser – som alltid är kontrollerad.

7 stora vinster. Ett val. Det är helt enkelt eko.

 • Biologisk mångfald

  På ekologiska gårdar finns det i genomsnitt 50% fler arter av växter och pollinerare som humlor och bin.

  Källa:
  Tuck, S.L. et al. (2014) Land-use intensity and the effects of organic farming on biodiversity: a hierarchical meta-analysis. Journal of Applied Ecology, 51(3), 746-755.

 • Inga naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel

  Den ekologiska bonden använder inga naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel som kan spridas i naturen och ta kål på pollinerare som humlor och bin.

  Källa:
  Tuck, S.L. et al. (2014) Land-use intensity and the effects of organic farming on biodiversity: a hierarchical meta-analysis. Journal of Applied Ecology, 51(3), 746-755.

 • Friskt vatten

  Vatten är förutsättningen för allt liv. Rent vatten, dvs. Ekologiska lantbrukare odlar utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel som kan sprida sig till grundvattnet.

  Källa:
  Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2018/848

 • Extra god djurvälfärd

  Beta, böka och sprätta extra mycket. Gå ut i regn och solsken. Inga omöjliga krav! Djur på eko-gårdar får dessutom mest ekologiskt foder – ofta från den egna gården.

  Källa:
  Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2018/848

 • Bördiga jordar

  Djurgödsel och växtrester istället för fossilkrävande konstgödsel bidrar till bördiga, näringsrika matjordar som myllrar av liv. Dessutom minskar beroendet av importerad konstgödsel.

  Källa:

  Lori, M. et al. (2017) Organic farming enhances soil microbial abundance and activity—A meta-analysis and meta-regression. PLoS One. 12(7), e0180442.

 • Utan onödiga tillsatser

  Enligt eko-reglerna är det inte tillåtet att använda syntetiska färgämnen, smakämnen, konserveringsmedel eller sötningsmedel. Inte heller någon ohållbart producerad palmolja. God middag!

  Källa:
  Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2018/848

 • Höga krav

  All ekologisk mat är tredjepartscertifierad. Det betyder att någon annan än den som odlar, producerar och säljer har granskat och kontrollerat den. Ekologiskt är alltså ingenting som vem som helst kan svänga sig med. Eko är alltid kontrollerat och märkt med KRAV eller det gröna EU-lövet.

  Källa:
  Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2018/848


Vill du dela med dig av informationen? Kolla in allt material på nedladdningssidan.