Upp!

Om kampanjen

Den 1 september drar kampanjen Eko-september igång för sjätte året i rad! Eko-september är en återkommande kampanj för ekologisk mat och dryck. Det är 30 dagar med fokus på vinsterna med att välja ekologiskt och KRAV-märkt. Bakom Eko-september står Organic Sweden, Ekologiska Lantbrukarna, Sveriges Konsumenter och KRAV.

Eko-september är en kampanj som tagits fram för att bidra till mer information och ökad kunskap om hur den ekologiska maten produceras och vad den bidrar till. Kampanjen vänder sig till konsumenter, lantbrukare, förädlingsföretag, dagligvaruhandel, grossister och alla som är intresserade av ekologisk mat.

Organisationerna bakom

Följande organisationer står bakom Eko-september:

Organic Sweden är en plattform för alla aktörer på ekomarknaden som vill samverka för att öka kunskapen och engagemanget för ekologisk produktion och konsumtion.

Ekologiska Lantbrukarna är intresseorganisation för Sveriges ekologiska lantbrukare. Organisationen arbetar för att regler och marknad ska utformas så att svenska ekobönder ges goda möjligheter att utveckla sina verksamheter.

KRAV är Sveriges mest kända miljömärkning för mat producerad utifrån de ekologiska grundprinciperna. KRAV-märket säkerställer särskilt höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan.

Sveriges Konsumenter är en obunden och ideell organisation som verkar för alla konsumenters självklara rätt till skydd, inflytande och möjlighet att göra medvetna och hållbara val.