Upp!

Eko-september Värmland

Utöver den nationella kampanjen Eko-september, genomför vi vi även en särskild regional satsning på Eko-September i Värmland.

Syftet med projektet är att öka efterfrågan och försäljningen av lokalt producerade ekologiska livsmedel i Värmland. Projektet vänder sig till blivande EKO-producenter, dagligvaruhandeln med butikspersonal, privata konsumenter och den offentliga sektorn.

Genomförande av projektet består av ett antal insatser som tillsammans stärker och förhoppningsvis ökar efterfrågan och försäljning av lokalt producerade ekologiska livsmedel i Värmland. Detta sker på tre olika sätt:
• En stor aktivitet är att projektet tar del av det framtagna konceptet i den nationella kampanjen EKO-september till Värmland och sprider koncept och kampanjmaterial.
• Andra aktiviteter i projektet är att addera kunskapen om EKO i befintliga pågående projektet “Närproducerat mat i offentliga miljöer” och deltagande på NIFAs branschdag. Projektet EKO Värmland kommer bidra med den ekologiska dimensionen. Genom att hitta synergier med redan befintliga matarrangemang når projektet målgruppen med information om fördelar med ekologisk produktion och produkter.
• Projektegna aktiviteter.

För att se samtliga aktivitieter inom Eko-september Värmland, se den nationella aktivitetskalendern för Eko-september. Filtrera på Värmland.

Projektets uppenbara mål är att öka försäljningen av ekologiska livsmedel i Värmland och då främst ekologiska livsmedel som produceras i Värmland. De aktiviteter som genomförs inom projektet ska stärka de lokala företagen, öka kunskapen hos butikerna och stärka offentliga och privat konsumenters kunskap om Ekologiska livsmedel.
Försäljningsutvecklingen mäts och analyseras bland 4–5 utvalda produkter inom olika kategorier. Mätningen genomförs under kampanjmånaden respektive under månaden innan för att få en baslinje. På samma sätt mäts försäljningsutvecklingen både år 2023 och 2024. På lång sikt avser projektet bidra till en större efterfrågan på ekologiskt producerade livsmedel från Värmland.