Upp!

EKO-september Dalarna

Utöver den nationella kampanjen Eko-september, genomför vi vi även en särskild regional satsning på Eko-September i Dalarna.

Målet med projektet är ökad försäljning genom att utbilda 20 eko-ambassadörer, anordna sex dialogmöten med olika aktörer i livsmedelskedjan och att genomföra försäljningsökande aktiviteter vid tio tillfällen.

Projektet genomförs i samverkan mellan Organic Sweden, Ekologiska lantbrukarna Dalarna och Länsstyrelsen i Dalarnas län med det tydliga syftet att öka försäljning av ekologiska produkter från Dalarna. Syftet ska uppnås genom att genomföra dialogmöten inom livsmedelsbranschen, utbildning av Eko-ambassadörer, gårdsvandringar, bonde i butik, produktdemonstrationer och kampanjstöd bland annat via sociala medier.

Kampanjen genomförs med stöd från EU genom Europeiska jordbruksfonden för landsbygsutveckling.

För att se samtliga aktivitieter inom Eko-september Dalarna, se den nationella aktivitetskalendern för Eko-september. Filtrera på Dalarna.

När du väljer ekologiskt och KRAV-märkt får du sju stora ekovinster på köpet: Biologisk mångfald. Friskt vatten. Bördiga jordar. Inga naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel. Extra god djuromsorg. Mat utan konstgjorda tillsatser – som alltid är kontrollerad.

Vi är stolta över att Dalarna ligger med i toppen när det gäller ekologiskt certifierad areal och certifierad djurhållning i Sverige. När du väljer ekologiskt från Dalarna gynnar du dessutom lantbruk och livsmedelsföretag i Dalarna!

Kontakt: Anders Heimer, Organic Sweden, 070-5288927, anders.heimer@organicsweden.se