Upp!

19 september 2023

Lunch hos eko-bonde: Rältagården

Lunch hos ekobonde för butikschefer, grossister, restauranger och journalister.

Utöver den nationella kampanjen Eko-september, genomför vi vi även en särskild regional satsning på Eko-September i Dalarna.
Målet med projektet är ökad försäljning genom att utbilda 20 eko-ambassadörer, anordna sex dialogmöten med olika aktörer i livsmedelskedjan och att genomföra försäljningsökande aktiviteter vid tio tillfällen.

Kontakt och anmälan: Anders Heimer, Organic Sweden, 070-5288927, anders.heimer@organicsweden.se