Upp!

Matens klimatpåverkan

Ungefär en femtedel av alla utsläpp av växthusgaser som vi människor orsakar kommer från jordbruket och framför allt från:

  • Lustgas som bildas när man gödslar jorden, det vill säga tillför kväve
  • Metan som bildas i magarna på kor och andra idisslare
  • Koldioxid som frigörs när mark görs om till jordbruksmark och odlas

Många av utmaningarna med jordbrukets klimatpåverkan är gemensamma för ekologisk och konventionell odling. Det ekologiska jordbruket har dock flera fördelar för klimatet. Här presenterar vi fyra stycken som det går att läsa mer om i rapporten Jordbruket och klimatet – Ett helhetsgrepp – som föreningen Ekologiska Lantbrukarna tagit fram på uppdrag av Jordbruksverket.

Bidra till att minska koldioxidutsläppen – välj eko!

Ekologisk mat är odlad utan konstgödsel som orsakar utsläpp av växthusgaser vid både framställning och användning. Istället för konstgödsel använder ekologiska lantbrukare djurgödsel och växtrester för att på ett naturligare sätt ge näring till jorden.

Mer eko = bättre balans mellan kött och grönt

Ekologiska lantbrukare jobbar för att skapa ett hållbart kretslopp mellan djur och växter, därför är djurtätheten ofta lägre på ekogårdar. Djurens gödsel används för att på ett naturligare sätt ge näring till jorden som får spannmål och grönsaker att växa.

Mer kol i marken – mindre kol i luften

På ekogårdar odlas ofta mycket gräs och baljväxter som både blir mat till djuren och ger näring till jorden. Det gör att koldioxid från luften lagras i marken. På så sätt kan ekobönder – och du som väljer eko – göra en insats för klimatet!

Spara på växthusgaserna

Minst 500 000 ton CO2e – så mycket växthusgaser har vi räknat ut att Sverige sparar in varje år genom att ekologiska lantbrukare inte använder konstgödsel.

Vill du lära dig mer om jordbrukets klimatpåverkan? Ladda ner och läs rapporten Jordbruket och klimatet – ett helhetsgrepp. Rapporten sammanfattar forskningsläget om lantbrukets klimatpåverkan, globalt och i Sverige. Den förklarar utsläppen från både ekologiskt och konventionellt lantbruk, med en fördjupning i det ekologiska lantbruket.

Ladda ner och läs rapporten här:
Jordbruket och klimatet – Ett helhetsgrepp.