Upp!

14 september 2023

Gårdsbesök på Fräkentorp Säteri

Välkommen till Fräkentorps gård - en del av studieresan inom kursen "Diet for a Green Planet Förändringsledare"!

Arrangemanget är en del av studieresan inom kursen ”Diet for a Green Planet Förändringsledare” som vänder sig till kockar, kökschefer, kostchefer, restaurangägare, opinionsbildare och andra entreprenörer inom matsystemet. Inom studieresan som är 2 dagar totalt besöker vi även en icke ekologisk gård, förädlingsverksamheter, storkök och för fördjupade samtal.

Vid besöket på Fräkentorps gård kl 12-14.45 bjuds vi på en grillfest med lokala ekologiska produkter och får höra om hur det är att vara bonde på en ekogård. Vi samtalar kring hur deltagarna i sina yrkesroller kan bidra praktiskt till mer ekologi på gårdarna.

Efter besöket på Fräkentorp fortsätter vi till Hälleforsnäs för att besöka 3 olika verksamheter med olika slags produktion med sörmländska ekologiska råvaror. På fredagen besöker vi Skäve gård i Järna där det ekologiska är integrerat med en socialterapeutisk verksamhet och ett ekologiskt småbruk med grönsaker, frukt och bär – och har generöst med tid för fördjupande samtal. Deltagarna betalar ett självkostnadspris för direkta kostnader under resan.