Upp!

29 september 2023

Bonde i butik: CityGross Falun

Eko-bönderna Kenneth Back, Göran Lindén och Sofia Edinius visar upp dalaproducerade eko-produkter. Kom och ställ dina eko-frågor.

Utöver den nationella kampanjen Eko-september, genomför vi vi även en särskild regional satsning på Eko-September i Dalarna.
Målet med projektet är ökad försäljning genom att utbilda 20 eko-ambassadörer, anordna sex dialogmöten med olika aktörer i livsmedelskedjan och att genomföra försäljningsökande aktiviteter vid tio tillfällen.

Kontakt: Anders Heimer, Organic Sweden, 070-5288927, anders.heimer@organicsweden.se