Upp!

23 september 2022

Välkommen till Europeiska Eko-dagen i Kalmar!

Tillsammans uppmärksammar Länsstyrelsen Kalmar län, Länets Ekologiska lantbrukare, Småbrukare och Rådgivare Europeiska Eko-dagen (EU Organic Day) den 23 september med inspirerande föreläsare och samtal/diskussioner om möjligheter kopplat till ekologisk produktion i tider med klimatförändringar och andra kriser.

Hur kan vi stärka den ekologiska produktionens mervärden och hur kan vi öka kunskapen om dessa mervärden för en ökad ekologisk produktion och konsumtion?


Program:

10:00 Ankomst, mingel och kaffe

10:30 Välkommen och inledning, Cecilia Kilbride, Länsstyrelsen och Malin Gunnarsson, Långasjölamm

10:50 Regenerativ betesdrift och mätning av ekosystemfunktioner på gårdsnivå med EOV

Gunnar Thelin, Ekobalans. Ekolog med bakgrund som forskare inom växters näringsförsörjning och näringsbalanser i ekosystem. Engagerad inom regenerativt lantbruk inom svenska Savory Institute, Holistic management Sverige, ansvarig för lansering av mätmetoden EOV, ecological outcomes verification, för uppföljning regenerativ betesdrift.

11:30 Lunch (betalas på plats, 100 kr kontant eller med Swish)

12:15 Regenerativt jordbruk i praktiken

Elmar Eberhardt, Lantbrukare Solmarka gård med erfarenheter av regenerativt jordbruk.

13:00 Gruppdiskussioner Vägen framåt; frågeställningar kommer att skickas ut ett par dagar i förväg

13:40 Sammanfattning av diskussioner och avslut

 

Anmälan:

cecilia.kilbride@lansstyrelsen.se eller ring 010-22 38 514. Skriv namn och eventuella allergier i anmälan.

OBS! Max 40 personer

VAR: Långasjölamm, Östregård 105, Långasjö

KOSTNAD:Aktiviteten är kostnadsfri. Lunch bekostas av deltagarna själva (100 kr betalas kontant eller med swish)

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 16 sep 2022

Läs mer här.