Upp!

23 september 2022

Fältvandring hos Kenneth Back i Häradsbygden

Välkommen på besök hos Kenneth Back och titta på hur han producerar ekologiskt nötkött från kor på naturbeten. Djuren går på allt från strandbeten ute vid Dragsängarna till fäbodbete vid Ljusbodarna och på gamla åkrar som inte plöjts på 20 år inne i byn. Han har ca 200 djur och säljer allt till slakterier.

Under fältvandringen besöker vi betet på Dragsängarna. Där betar djuren på restaurerade marker och på strandbeten. Vi kommer även att diskutera hur omarronderingen som görs i Leksand möjliggör att mer mark potentiellt kan restaureras och användas till bete.

Vilka fördelar och utmaningar finns för att utnyttja naturbeten i högre grad? Kan de fungera som en resurs som ger mervärden i form av kvalitetskött, ökad biologisk mångfald och öppna landskap? Det kommer finnas utrymme att prata fäbodbeten, marker lämpliga för restaurering, stöden i den nya programperioden och skötseln av marken och hur den kan påverka flora och fauna positivt eller negativt.

Det blir även kort information om certifieringen Naturbeteskött. Tag med fikakorgen om ni skulle bli kaffesugna samt lämpliga kläder.

Datum: fredagen den 23 september Tid: kl. 9:30 Vi räknar med att avsluta kring kl. 12:00. Sista anmälningsdag är 19 september.

Samling: På parkeringen vid Siljanbygdens radioflygklubb nere på Dragsängarna intill sjön. I Eniro sök på ”Dragsänget”. Om du inte hittar ring Kristina Homman, 010-225 02 45.

Medverkar gör:

  • Kristina Homman – Projektledare greppa näringen och ekologisk produktion
  • Sarah Lagerberg – Projektledare natur- och kulturvärden i odlingslandskapet
  • Gisela Kayal – Kontrollansvarig, Jordbrukarstöd Siljan Chark
  • Jens Montelius Risberg – Projektledare Grön infrastruktur och pollinatörer

Fältvandringen är avgiftsfri.

Varmt välkomna till en spännande förmiddag!

Annäld dig här: Länsstyrelsen i Dalarna