Upp!

15 september 2022

Ekolunch i Sörmland – Fräkentorp säteri

Ekolunch med inbjudna aktörer i Region Sörmland!

Denna dag har vi bjudit in deltagare i kursen ”Diet for a Green Planet”, däribland personal & tjänstemän inom Sörmlands Län som på olika sätt arbetar med tillagning och inköp av mat i offentliga kök. Vi håller till på Fräkentorps gård utanför Malmköping där ekobönderna Tomas och Eva kommer att berätta hur ekoproduktionen går till och mervärden med ekologiskt certifierad mat. Vi kommer även att träffa Sörmlands Matkluster och se Jürss Mejeri för att samtala om hur vi konkret kan öka användningen av lokala ekoprodukter i de kommunala köken i Sörmland. 

Plats: Fräkentorps säteri, 642 96 Malmköping

Tid: kl.11-15

Datum: 15 september